Título do Proxecto:
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO

Proxecto acollido ao programa de incentivos 1, 2 e 3 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia europeo, financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU (código de procedemento IN421W)

#PlanDeRecuperación

Beneficiario: IMPEX EUROPA, S.L.

Compoñente (C7:I1): ACTUACIÓNS DE XERACIÓN CON ENERXÍAS RENOVABLES

Inversión Total: 154.836,00€

Importe da axuda: 38.709,00€

Potencia (kW): 224,40

PROGRAMA PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN EQUIPOS PRODUTIVOS (IG227.2016.1.49)
AMPLIACIÓN ACTIVIDADE DE FABRICACIÓN PLAGUICIDAS

 

PROGRAMA PROXECTOS DE INVESTIMENTO XERADORES DE EMPREGO (IG228.2016.1.16)
AMPLIACIÓN ACTIVIDADE DE FABRICACIÓN PLAGUICIDAS

 

PROGRAMA PROXECTOS DE INVESTIMENTO XERADORES DE EMPREGO (IG228.2017.1.22) AMPLIACIÓN ACTIVIDADE DE FABRICACIÓN PLAGUICIDAS
PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020
axudas-igape