PROGRAMA PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN EQUIPOS PRODUTIVOS (IG227.2016.1.49)
AMPLIACIÓN ACTIVIDADE DE FABRICACIÓN PLAGUICIDAS

 

PROGRAMA PROXECTOS DE INVESTIMENTO XERADORES DE EMPREGO (IG228.2016.1.16)
AMPLIACIÓN ACTIVIDADE DE FABRICACIÓN PLAGUICIDAS

 

PROGRAMA PROXECTOS DE INVESTIMENTO XERADORES DE EMPREGO (IG228.2017.1.22) AMPLIACIÓN ACTIVIDADE DE FABRICACIÓN PLAGUICIDAS
PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020